Bytový komplex malý biel

richard@envirostavby.sk
+421 948 208 737

O projekte

Bytové domy Malý Biel ponúkajú 120 nových bytov v troch samostatne stojacich domoch. V každej budove je 40 bytových jednotiek, zastúpených prakticky riešenými jednoizbovými, dvojizbovými a trojizbovými bytmi. V okolí bytových domov sa nachádza množstvo zelene a menšie jazierko. Obytno rekreačná zóna Malý Biel spĺňa základné požiadavky bytových domov, ktorým pridáva na jedinečnosti vlastná záhrada pre majiteľov bytov. Poskytne im priestor pre komunitné vyžitie a relax ako pri vlastnom rodinnom dome. Projekt je zaujímavý svojou polohou, príjemným prostredím a využitím permakultúry, ktorá sa snaží vytvárať udržateľné ľudské sídla nasledovaním vzorov prírody. Výhodná ponuka je kombináciou primeranej ceny a férového prístupu developera, ktorý dbá na životné prostredie v okolí stavieb.

Pri projektovaní bytových domov boli brané do úvahy všetky aspekty súčasnej doby tak, aby vyhovovali mladšej, ale aj staršej generácii. Bytové domy Malý Biel sú ideálnou voľbou pre mladé rodiny, ktoré hľadajú štartovacie byty a súčasne aj pre seniorov, ktorí ocenia nižší nájom oproti nákladom pri rodinných domoch. Projekt Malý Biel je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí plánujú vlastné bývanie a tých, ktorí túžia bývať v súlade s prírodou.

Začiatok výstavby je plánovaný na 05/2019.

PERMAKULTÚRA

Dôležitú časť projektu tvorí myšlienka permakultúry.

„Projekt Bytové domy Malý Biel je jedinečným developerským projektom, v ktorého záujme je nielen pripraviť moderné bývanie s nevyhnutnou infraštrutkúrou ciest, chodníkov a parkovísk, ale aj vytvoriť podmienky pre skutočný "život", hoci aj v lokalite bytových domov.

Pri plánovaní, realizácii aj budúcom užívaní zohľadňujeme  potreby a predstavy rezidentov aj návštevníkov nezanedbávajúc trvalo udržateľný koncept rozvoja lokality . Používame pritom inovatívne metódy permakultúrneho  plánovania s ohľadom na ochranu životného prostredia, v ktorom je projekt osadený.

Našim úmyslom je vsadiť projekt do prirodzeného vidieckeho prostredia s inšpiratívnymi hravými prvkami  nízkoúdržbovej prírodnej záhrady. Štruktúra zelene bude navrhovaná tak, aby plnila nielen estetickú funkciu, ale umožňovala aktívny oddych v okolí budov, prinášala príjemnú mikroklímu, prípadne bola využiteľná aj pre potreby okrasno - úžitkových záhrad prislúchajúcich k bytom.
Mnohé novovybudované projekty trpia v prvých rokoch prehrievaním nedýchateľnou klímou. Náš prístup k návrhu zohľadňuje aj tieto, pre mnohých nepodstatné, ale život výrazne ovplyvňujúce detaily.

Už samotné osadenie projektu k neďalekej vodnej ploche vytvára možnosť voľnočasových aktivít v prirodzene chladnejšom prostredí vodného prvku a okolitej zelene. Bytové domy pred nepríjemným prúdením vetra a hlukom ochraňuje zemný val s výsadbou drevín vo vetrolame.  Ak niekoho na prvý pohľad straší predstava húfov komárov, treba povedať, že správna údržba vodnej plochy a zelne prispieva k znižovaniu počtu komárov tým, že sa zvýši počet prirodzených predátorov ako sú vtáky, netopiere, vážky a iné. Práve vzrastlá zeleň umožňuje prirodzený život týchto pobojníkov za náš večerný pokojný spánok.  /Tento typ vodnej plochy je oveľa vhodnejší pre kontakt s človekom  na rozdiel od častí toku a ramien Dunaja, kde dochádza k záplavám a preto tu je kontrola komárov skoro nemožná./

Namiesto rýchleho odtoku dažďovej vody preč z územia sa budeme snažiť o jej zakomponovanie do krajiny v okolí prostredníctvom zasakovacích prvkov  zastúpených výsadbami drevín a kvetín v dažďových záhradách, čím prispejeme k obnove malého vodného cyklu a vyššej evapotranspirácii, čiže vyššej vlhkosti vzduchu aj v horúcich letných dňoch.

Nezabúdame ani na sociálno-ekonomický vplyv prostredia na človeka. Okolie bytových domov bude ponúkať priestor na rôzne posedenia s možnosťou stretávania sa ale i oddychu v súkromí. Pre tých, čo radi pracujú s pôdou a baví ich pestovať si vlastné kvetiny, bylinky či zeleninu pripravujeme areál  pre vytvorenie komunitnej záhrady. V takejto záhrade sa nielen sadí a zbiera, ale slúži  aj ako  priestor na vzájomné spoznávanie sa, trávenie voľna doma s rodinou a priateľmi. Myslíme aj na deti, na ich potreby sa hrať, šantiť sa a pre starších sa vyžiť pri rôznych športových aktivitách.

Projekt  a jeho okolie ponúka priestor pre život všetkým vekovým kategóriám tak, aby boli zohľadnené ich potreby a požiadavky na kľud, pohodlie, dostupnosť , ekonomickú nenáročnosť bývania . Našim želaním je, aby budúci obyvatelia  aktívne trávili čas vo vlastnom , nimi vytvorenom priestore bez nutnosti opúšťať domov za oddychom.“

Autorom a garantom permakultúrnych riešení projektu je Ing. Patricia Černáková, DPD ( www.zdravezahrady.sk ), odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.